POČETNA
PRETRAGA AGREGATA
PRIMENA AGREGATA
PITANJA I ODGOVORI
LOKACIJE
KONTAKT

Pretraga agregata

Odaberite željene filtere i pritisnite na PRETRAGAkVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6
AMP 230V (A): 26
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 9
AMP 230V (A): 39
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 9
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 11
Proizvođač motora: B&S Vanguard
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 10,8
AMP 230V (A): 47
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 13,5
kVA kontinuirano (kVA): 12
AMP 230V (A): 20
AMP 400V (A): 14
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6
AMP 230V (A): 26
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6
AMP 230V (A): 26
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 8
AMP 230V (A): 35
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 43
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 12
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 5
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5,5
kVA kontinuirano (kVA): 4,9
AMP 230V (A): 22
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5,5
kVA kontinuirano (kVA): 4,9
AMP 230V (A): 22
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 20
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 6
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 6
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5,5
kVA kontinuirano (kVA): 5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 6
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 8,5
kVA kontinuirano (kVA): 7,7
AMP 230V (A): 33
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 9
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 11
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 6
kVA kontinuirano (kVA): 5,4
AMP 230V (A): 23
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 8
AMP 230V (A): 35
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 43
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 12
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5
kVA kontinuirano (kVA): 4,5
AMP 230V (A): 20
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5,5
kVA kontinuirano (kVA): 5
AMP 230V (A): 22
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 5,5
kVA kontinuirano (kVA): 5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 6
Proizvođač motora: Yanmar
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6,5
AMP 230V (A): 18
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Hatz
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6
AMP 230V (A): 26
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 8
kVA kontinuirano (kVA): 7
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 9
AMP 230V (A): 39
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 11
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 12
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 11
AMP 230V (A): 47
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 13,5
kVA kontinuirano (kVA): 12
AMP 230V (A): 20
AMP 400V (A): 14
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 14,5
kVA kontinuirano (kVA): 13,2
AMP 230V (A): 57
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7,5
kVA kontinuirano (kVA): 7
AMP 230V (A): 31
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 9
kVA kontinuirano (kVA): 8,5
AMP 230V (A): 12
AMP 400V (A): 10
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 11
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 43
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 14
kVA kontinuirano (kVA): 13
AMP 230V (A): 19
AMP 400V (A): 15
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 14
kVA kontinuirano (kVA): 13
AMP 230V (A): 19
AMP 400V (A): 15
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 7
kVA kontinuirano (kVA): 6
AMP 230V (A): 26
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 8
kVA kontinuirano (kVA): 7
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 8
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 10
kVA kontinuirano (kVA): 9
AMP 230V (A): 39
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 11
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 15
AMP 400V (A): 12
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 12
kVA kontinuirano (kVA): 11
AMP 230V (A): 47
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 13,5
kVA kontinuirano (kVA): 12
AMP 230V (A): 20
AMP 400V (A): 14
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 14,5
kVA kontinuirano (kVA): 13,2
AMP 230V (A): 57
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 7,5
kVA kontinuirano (kVA): 7
AMP 230V (A): 31
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 9
kVA kontinuirano (kVA): 8,5
AMP 230V (A): 12
AMP 400V (A): 10
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 11
kVA kontinuirano (kVA): 10
AMP 230V (A): 43
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 14
kVA kontinuirano (kVA): 13
AMP 230V (A): 19
AMP 400V (A): 15
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 14
kVA kontinuirano (kVA): 13
AMP 230V (A): 19
AMP 400V (A): 15
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500


Podelite ovu stranu:

Autorsko pravo © Centar S d.o.o. - Sva prava zadržana. Izrada sajta: KIO d.o.o.