POČETNA
PRETRAGA AGREGATA
PRIMENA AGREGATA
PITANJA I ODGOVORI
LOKACIJE
KONTAKT

Pretraga agregata

Odaberite željene filtere i pritisnite na PRETRAGAkVA maks (kVA): 16
kVA kontinuirano (kVA): 14,5
AMP 230V (A): 63
Proizvođač motora: B&S Vanguard
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 16
kVA kontinuirano (kVA): 14,4
AMP 230V (A): 23
AMP 400V (A): 16
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 20
kVA kontinuirano (kVA): 18
AMP 230V (A): 26
AMP 400V (A): 21
Proizvođač motora: B&S Vanguard
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 15
kVA kontinuirano (kVA): 12,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 14,5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 15
kVA kontinuirano (kVA): 12,5
AMP 230V (A): 16
AMP 400V (A): 14,5
Proizvođač motora: Honda
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 18
kVA kontinuirano (kVA): 17
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 20
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 17,8
kVA kontinuirano (kVA): 16,2
AMP 230V (A): 70
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 24
kVA kontinuirano (kVA): 23
AMP 230V (A): 35
AMP 400V (A): 27
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 18
kVA kontinuirano (kVA): 16
AMP 230V (A): 70
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 20
kVA kontinuirano (kVA): 19
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 22
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 20
kVA kontinuirano (kVA): 19
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 22
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 30
kVA kontinuirano (kVA): 28
AMP 230V (A): 122
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 18
kVA kontinuirano (kVA): 17
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 20
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 17,8
kVA kontinuirano (kVA): 16,2
AMP 230V (A): 70
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 24
kVA kontinuirano (kVA): 23
AMP 230V (A): 35
AMP 400V (A): 27
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 3000

kVA maks (kVA): 18
kVA kontinuirano (kVA): 16
AMP 230V (A): 70
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 20
kVA kontinuirano (kVA): 19
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 22
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 20
kVA kontinuirano (kVA): 19
AMP 230V (A): 27
AMP 400V (A): 22
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 30
kVA kontinuirano (kVA): 28
AMP 230V (A): 122
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 33
kVA kontinuirano (kVA): 30
AMP 230V (A): 46
AMP 400V (A): 34
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 44
kVA kontinuirano (kVA): 40
AMP 230V (A): 61
AMP 400V (A): 46
Proizvođač motora: Kubota
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stageIIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stageIIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 66
kVA kontinuirano (kVA): 60
AMP 230V (A): 86
AMP 400V (A): 86
Proizvođač motora: Iveco stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 94
kVA kontinuirano (kVA): 85
AMP 230V (A): 122
AMP 400V (A): 122
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500


Podelite ovu stranu:

Autorsko pravo © Centar S d.o.o. - Sva prava zadržana. Izrada sajta: KIO d.o.o.