POČETNA
PRETRAGA AGREGATA
PRIMENA AGREGATA
PITANJA I ODGOVORI
LOKACIJE
KONTAKT

Pretraga agregata

Odaberite željene filtere i pritisnite na PRETRAGAkVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 330
kVA kontinuirano (kVA): 300
AMP 230V (A): 433
AMP 400V (A): 433
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 347
kVA kontinuirano (kVA): 315
AMP 230V (A): 455
AMP 400V (A): 455
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 358
kVA kontinuirano (kVA): 325
AMP 230V (A): 507
AMP 400V (A): 469
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 358
kVA kontinuirano (kVA): 325
AMP 230V (A): 507
AMP 400V (A): 469
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 450
kVA kontinuirano (kVA): 410
AMP 230V (A): 592
AMP 400V (A): 592
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 450
kVA kontinuirano (kVA): 410
AMP 230V (A): 592
AMP 400V (A): 592
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 550
kVA kontinuirano (kVA): 500
AMP 230V (A): 722
AMP 400V (A): 722
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 550
kVA kontinuirano (kVA): 500
AMP 230V (A): 722
AMP 400V (A): 722
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 650
kVA kontinuirano (kVA): 591
AMP 230V (A): 853
AMP 400V (A): 853
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 650
kVA kontinuirano (kVA): 591
AMP 230V (A): 853
AMP 400V (A): 853
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 330
kVA kontinuirano (kVA): 300
AMP 230V (A): 433
AMP 400V (A): 433
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 347
kVA kontinuirano (kVA): 315
AMP 230V (A): 455
AMP 400V (A): 455
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 450
kVA kontinuirano (kVA): 410
AMP 230V (A): 592
AMP 400V (A): 592
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 450
kVA kontinuirano (kVA): 410
AMP 230V (A): 592
AMP 400V (A): 592
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 550
kVA kontinuirano (kVA): 500
AMP 230V (A): 722
AMP 400V (A): 722
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 550
kVA kontinuirano (kVA): 500
AMP 230V (A): 722
AMP 400V (A): 722
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 650
kVA kontinuirano (kVA): 591
AMP 230V (A): 853
AMP 400V (A): 853
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 650
kVA kontinuirano (kVA): 591
AMP 230V (A): 853
AMP 400V (A): 853
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage IIIA
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 110
kVA kontinuirano (kVA): 100
AMP 230V (A): 152
AMP 400V (A): 144
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 143
kVA kontinuirano (kVA): 130
AMP 230V (A): 187
AMP 400V (A): 187
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 165
kVA kontinuirano (kVA): 150
AMP 230V (A): 216
AMP 400V (A): 216
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 198
kVA kontinuirano (kVA): 180
AMP 230V (A): 260
AMP 400V (A): 260
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 220
kVA kontinuirano (kVA): 200
AMP 230V (A): 289
AMP 400V (A): 289
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500

kVA maks (kVA): 275
kVA kontinuirano (kVA): 250
AMP 230V (A): 361
AMP 400V (A): 361
Proizvođač motora: Volvo stage II
Broj obrtaja u minuti: 1500


Podelite ovu stranu:

Autorsko pravo © Centar S d.o.o. - Sva prava zadržana. Izrada sajta: KIO d.o.o.